ماجرای رشادت یک پاسدار در حمله تروریستی تهران

ماجرای رشادت یک پاسدار در حمله تروریستی تهران
محمدامین میرزایی، خبرنگار مجلس، در اینستاگرام خود به ماجرای رشادت های یک پاسدار اشاره کرده است. خبرگزاری فارس: محمدامین میرزایی، خبرنگار مجلس با انتشار تصویری از مهدی یوسفی از محافظان…

ماجرای رشادت یک پاسدار در حمله تروریستی تهران