لو رفتن متن مناظره روحانی و قالیباف!

لو رفتن متن مناظره روحانی و قالیباف!
پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر زنده نبودن مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تمام ظرفیت کشور به کار گرفته شد که این مناظره‌ها زنده پخش شوند. پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر زنده نبودن مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تمام ظرفیت کشور به کار گرفته شد که این مناظره‌ها زنده…

لو رفتن متن مناظره روحانی و قالیباف!