لوئیس فیگو مشاور رئیس یوفا شد

لوئیس فیگو مشاور رئیس یوفا شد
ستاره سابق بارسلونا و رئال مادرید پست جدیدی گرفت.

لوئیس فیگو مشاور رئیس یوفا شد