لایحه تعیین مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 30 سال پرداخت بیمه

لایحه تعیین مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 30 سال پرداخت بیمه
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی مواد اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه کشور «میانگین حقوق دو سال آخر خدمت» را به‌عنوان مبنای مستمری بازنشستگی تعیین کردند.

لایحه تعیین مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 30 سال پرداخت بیمه