لاوروف: تحریم‌های جدید به روابط روسیه و آمریکا ضربه می‌زند

لاوروف: تحریم‌های جدید به روابط روسیه و آمریکا ضربه می‌زند

لاوروف: تحریم‌های جدید به روابط روسیه و آمریکا ضربه می‌زند