لاوروف: از سخنان ترامپ درباره مسئله هسته‌ای ایران نگرانیم

لاوروف: از سخنان ترامپ درباره مسئله هسته‌ای ایران نگرانیم

لاوروف: از سخنان ترامپ درباره مسئله هسته‌ای ایران نگرانیم