قیمت یک باک بنزین در ایران و اروپا +عکس

قیمت یک باک بنزین در ایران و اروپا +عکس
قیمت یک باک بنزین در ایران و اروپا؛ کشور های هلند و ایتالیا به ترتیب با ۷۶ و ۷۵ یورو ، گرانترین بنزین را در جهان عرضه می کنند.

قیمت یک باک بنزین در ایران و اروپا +عکس