قهرمانی بهداد سلیمی در لیگ برتر وزنه برداری

قهرمانی بهداد سلیمی در لیگ برتر وزنه برداری
بهداد سلیمی قهرمان سنگین وزون جهان، در هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری با مهار وزنه  ۱۹۰ در یک ضرب و ۲۳۸ در دو ضرب قهرمان شد. قهرمانی بهداد سلیمی…

قهرمانی بهداد سلیمی در لیگ برتر وزنه برداری