قدیمی ترین ساعت جهان با 600 سال قدمت! +عکس

قدیمی ترین ساعت جهان با 600 سال قدمت! +عکس
ساعت ۶۰۰ ساله در شهر پراگ ساخته شده در قرون وسطی؛ قدیمی ترین ساعت نجومی تاریخ که هنوز هم کار می کند. راس ساعت دوازده، از درگاه بالای ساعت شمایل…

قدیمی ترین ساعت جهان با 600 سال قدمت! +عکس