قتل داماد توسط مادر زن در اراک/ همدستی مادر و دختر برای آتش زدن جسد

قتل داماد توسط مادر زن در اراک/ همدستی مادر و دختر برای آتش زدن جسد
زنی که با همدستی دختر خود، دامادش را به قتل رسانده و در حال آتش زدن جسد او بود، شناسایی و دستگیر شد.

قتل داماد توسط مادر زن در اراک/ همدستی مادر و دختر برای آتش زدن جسد