قاضی پرونده کهریزک و احمدی‌نژاد: باید دادگاه احمدی‌نژاد تشکیل می‌شد/ از نظر ما محمدرضا رحیمی رهبر شبکه کلاهبرداری بود

قاضی پرونده کهریزک و احمدی‌نژاد: باید دادگاه احمدی‌نژاد تشکیل می‌شد/ از نظر ما محمدرضا رحیمی رهبر شبکه کلاهبرداری بود
ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته و 15 سال حبس صادر کردیم اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به 5 سال کاهش یافت.

قاضی پرونده کهریزک و احمدی‌نژاد: باید دادگاه احمدی‌نژاد تشکیل می‌شد/ از نظر ما محمدرضا رحیمی رهبر شبکه کلاهبرداری بود