قاتلی که از گوشت بدن قربانیان خود ساندویچ تهیه می کرد! +عکس

قاتلی که از گوشت بدن قربانیان خود ساندویچ تهیه می کرد! +عکس
قاتلی بی رحم که با قتل چندین انسان، بدن انان را سلاخی کرده و گفته بود از گوشت بدن آنها ساندویچ تهیه کرده است، در سن ۶۲ سالگی در زندان…

قاتلی که از گوشت بدن قربانیان خود ساندویچ تهیه می کرد! +عکس