فیلم/ ویدئوی دیده نشده از دکتر علی شریعتی پس از آزادی از زندان

فیلم/ ویدئوی دیده نشده از دکتر علی شریعتی پس از آزادی از زندان
تصاویری دیده نشده از دکتر علی شریعتی پس از آزادی از زندان به همراه پوران شریعت رضوی، همسرش و پدرش، محمدتقی شریعتی را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم/ ویدئوی دیده نشده از دکتر علی شریعتی پس از آزادی از زندان