فیلم/ واکنش جالب لاریجانی به شعرخوانی نماینده مازندرانی: استفاده کردیم از این اشعار، بسه…

فیلم/ واکنش جالب لاریجانی به شعرخوانی نماینده مازندرانی: استفاده کردیم از این اشعار، بسه…
فیلم/ اسماعیلی نماینده مجلس شعری در ستایش از مازندران خواند که واکنش نمایندگان و رئیس مجلس را در پی داشت/ لاریجانی: استفاده کردیم از این اشعار، بسه…

فیلم/ واکنش جالب لاریجانی به شعرخوانی نماینده مازندرانی: استفاده کردیم از این اشعار، بسه…