فیلم/ ناگفته های اعدام صدام / امیدی که صدام در لحظات آخر داشت

فیلم/ ناگفته های اعدام صدام / امیدی که صدام در لحظات آخر داشت
شهادت بیش از ۲۲۰ هزار رزمنده ایرانی و ۵۰۰ هزار جانباز گوشه ای از جنایت های صدام برای مقابله با امواج توفنده انقلاب اسلامی بود.

فیلم/ ناگفته های اعدام صدام / امیدی که صدام در لحظات آخر داشت