فیلم/ فوتبال بازی کردن خودروهای واقعی

فیلم/ فوتبال بازی کردن خودروهای واقعی
اگرچه عادت کرده ایم در مستطیل سبز 22 ورزشکار را ببینیم که دنبال توپ فوتبال می دوند، اما این ورزش پرطرفدار گاهی همه معادلات را به هم می زند! مسابقه فوتبال خودروها یک رقابت ورزشی جذاب و البته پربرخورد است که بین هشت خودرو برگزار می شود و در آن یک توپ غول پیکر هم جایگزین توپ فوتبال شده!

فیلم/ فوتبال بازی کردن خودروهای واقعی