فیلم/ فرار مسلمانان روهینگیا از جهنم میانمار

فیلم/ فرار مسلمانان روهینگیا از جهنم میانمار
ادامه کشتار مسلمانان روهینگیا به دست ارتش میانمار باعث فرار هزاران تن به بنگلادش شده است.

فیلم/ فرار مسلمانان روهینگیا از جهنم میانمار