فیلم/ فرار از مرگ در زیر تریلی

فیلم/ فرار از مرگ در زیر تریلی
یک موتورسوار در ویتنام با خوش شانسی تمام به صورت زنده از زیر تریلی بیرون آمد.

فیلم/ فرار از مرگ در زیر تریلی