فیلم/ عذرخواهی وزیر ارشاد از هنرمندان

فیلم/ عذرخواهی وزیر ارشاد از هنرمندان
رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن عذرخواهی از هنرمندان به دلیل مصاحبه دیروزش گفت: دولت بدون پشتیبانی هنرمندان نمی تواند به مقصد برسد.

فیلم/ عذرخواهی وزیر ارشاد از هنرمندان