فیلم/ صلح نوبل؛ جایزه ای که فاتحه اش خوانده شد!

فیلم/ صلح نوبل؛ جایزه ای که فاتحه اش خوانده شد!
جایزه صلح نوبل از کجا شروع شده است؟ به چه کسانی رسیده است؟ آیا واقعا آنها مستحق این جایزه بوده اند؟

فیلم/ صلح نوبل؛ جایزه ای که فاتحه اش خوانده شد!