فیلم/ ریزگردها دوباره در خوزستان

فیلم/ ریزگردها دوباره در خوزستان
ریزگردها نفس خوزستان را دوباره به شماره انداخت. مدارس و دانشگاه های اهواز و چند شهر در نوبت عصر دوشنبه تعطیل شدند.

فیلم/ ریزگردها دوباره در خوزستان