فیلم/ روحانی: ما باید فضای جامعه را امنیت زدایی کنیم/ فضای جامعه باید امن باشد نه امنیتی

فیلم/ روحانی: ما باید فضای جامعه را امنیت زدایی کنیم/ فضای جامعه باید امن باشد نه امنیتی
روحانی: ما باید فضای جامعه را امنیت زدایی کنیم/ فضای جامعه باید امن باشد نه امنیتی؛ امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است

فیلم/ روحانی: ما باید فضای جامعه را امنیت زدایی کنیم/ فضای جامعه باید امن باشد نه امنیتی