فیلم : دستگیری داعشی ها از داخل کمد!

فیلم : دستگیری داعشی ها از داخل کمد!
تعداد زیادی از داعشی ها که از ترس در کمدی پنهان شده بودند، توسط نیروهای مبارز عراق بازداشت شدند. نیروهای پیشمرگه کرد حین پاکسازی مناطق آزادشده در شمال موصل، شماری از تروریست‌های داعش را که در کمدی در یک خانه پنهان شده بودند، دستگیر کردند.     دانلود

فیلم : دستگیری داعشی ها از داخل کمد!