فیلم/ جنایت وحشتناک تروریست ها در سوریه

فیلم/ جنایت وحشتناک تروریست ها در سوریه
انفجار مهیب خودروی بمب گذاری شده در منطقه «الراشدین» حلب و در نزدیکی کاروان ساکنان الفوعه و کفریا، تا کنون ده ها کشته و زخمی در پی داشته است.

فیلم/ جنایت وحشتناک تروریست ها در سوریه