فیلم/ جزییات اخراج مهدی رحمتی و مجتبی جباری

فیلم/ جزییات اخراج مهدی رحمتی و مجتبی جباری
توضیحات خبرنگار صداوسیما از مقابل باشگاه استقلال

فیلم/ جزییات اخراج مهدی رحمتی و مجتبی جباری