فیلم / جدیدترین سخنان همایون شجریان در مورد حال پدرش در کنسرت

فیلم / جدیدترین سخنان همایون شجریان در مورد حال پدرش در کنسرت
سخنان همایون شجریان در مورد حال پدرش در کنسرت برازجان- ۱۶ دی ۱۳۹۵

فیلم / جدیدترین سخنان همایون شجریان در مورد حال پدرش در کنسرت