فیلم/ بررسی جزئیات مرگ دستفروش قمی در برنامه رشیدپور

فیلم/ بررسی جزئیات مرگ دستفروش قمی در برنامه رشیدپور
حمیدرضا عابدی خرسند مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم در گفتگو با رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید درباره مرگ دستفروش قمی که روز گذشته اتفاق افتاد، گفت: درگیری بین ماموران و دستفروش صورت نگرفته و ایشان به دلیل سکته مغزی فوت کرده اند البته پرونده قضایی برای مرگ این هموطن تشکیل شده است.

فیلم/ بررسی جزئیات مرگ دستفروش قمی در برنامه رشیدپور