فیلم/ برخورد موتورسیکلت با دانشجویان در همایش موتورسواری دانشگاه ارومیه

فیلم/ برخورد موتورسیکلت با دانشجویان در همایش موتورسواری دانشگاه ارومیه
لحظه برخورد موتورسیکلت با دانشجویان در همایش موتورسواری دانشگاه ارومیه/ گفته می شود ۸ دانشجو زخمی شده اند.

فیلم/ برخورد موتورسیکلت با دانشجویان در همایش موتورسواری دانشگاه ارومیه