فیلم/ انفجار بزرگ در خیابان نصر شیراز

فیلم/ انفجار بزرگ در خیابان نصر شیراز
گفته می شود انفجار شبانه در فروشگاهی در خیابان نصر شیراز، نزدیک به ۲۰ زخمی داشته. دلیل انفجار هنوز اعلام نشده است.

فیلم/ انفجار بزرگ در خیابان نصر شیراز