فیلم/ اعلام رسمی پیروزی روحانی در انتخابات توسط وزیر کشور

فیلم/ اعلام رسمی پیروزی روحانی در انتخابات توسط وزیر کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دقایقی قبل پیروزی رئیس جمهور روحانی را اعلام کرد. روحانی با ۲۳۵۴۹۶۱۶ رای (۵۷ درصد آرا) رئیس جمهور دولت دوازدهم شد و پس از او ابراهیم رئیسی با ۱۵۷۸۶۴۴۹ رای (۳۸.۵ درصد آرا)، مصطفی آقامیرسلیم با ۴۷۸۲۱۵ رای و مصطفی هاشمی طبا با ۲۱۵۴۵۰ رای از آرای انتخابات دیروز سهم داشتند. این آمار پس از شمارش ۴۱۲۲۰۱۳۱ رای به دست آمده است.

فیلم/ اعلام رسمی پیروزی روحانی در انتخابات توسط وزیر کشور