فیلم/ ابراز خوشحالی روراباکر،‎ ‎نماینده‎ ‎مجلس نمایندگان آمریکا‎‏ از حملات تروریستی تهران

فیلم/ ابراز خوشحالی روراباکر،‎ ‎نماینده‎ ‎مجلس نمایندگان آمریکا‎‏ از حملات تروریستی تهران
این نماینده کالیفرنیا که در یک جلسه علنی کنگره سخن می گفت، تصریح کرد که آیا این برای ما خوب نیست که ایالات متحده سرانجام از کسانی پشتیبانی می کند که به حزب الله و تهدید شیعه حمله می کنند؛ آیا این چیز خوبی نیست؟

فیلم/ ابراز خوشحالی روراباکر،‎ ‎نماینده‎ ‎مجلس نمایندگان آمریکا‎‏ از حملات تروریستی تهران