فیلم/ آتش سوزی در بزرگراه یادگار امام و تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق

فیلم/ آتش سوزی در بزرگراه یادگار امام و تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق
آتش سوزی در شمال بزرگراه یادگار امام، محدوده دشت بهشت و تلاش آتش نشانان برای خاموش كردن حریق

فیلم/ آتش سوزی در بزرگراه یادگار امام و تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق