فوتبالیست هایی که در مستطیل سبز، جان خود را از دست دادند +تصاویر

فوتبالیست هایی که در مستطیل سبز، جان خود را از دست دادند +تصاویر
زمانی که از شدت هیجان و استرس، قلب بازیکنان از کار می افتد، اتفاقی ناگوار رخ می دهد، تمام ماجرا در عرض چند ثانیه رخ می دهد و جان فوتبالیست را می گیرد. تاکنون بارها اتفاق افتاده است که بازیکنان محبوب و معروف دنیای فوتبال به دلیل ایست قلبی و…

فوتبالیست هایی که در مستطیل سبز، جان خود را از دست دادند +تصاویر