فروش کودکان انگلیسی برای قاچاق کراک +تصاویر

فروش کودکان انگلیسی برای قاچاق کراک +تصاویر
قاچاقچیان حرفه ای انسان کودکان خردسال را به شهرهای بزرگ بریتانیا آورده اند تا در سطح شهر کراک و کوکائین پخش کنند. بنابر گزارش پلیس انگلیس این کودکان صدها پوند…

فروش کودکان انگلیسی برای قاچاق کراک +تصاویر