فرمانده ارتش لیبی خواستار مشارکت مسکو در جنگ علیه تروریست‌های این کشور شد

فرمانده ارتش لیبی خواستار مشارکت مسکو در جنگ علیه تروریست‌های این کشور شد

فرمانده ارتش لیبی خواستار مشارکت مسکو در جنگ علیه تروریست‌های این کشور شد