عیادت هنرمندان از رضا ایرانمنش +عکس

عیادت هنرمندان از رضا ایرانمنش +عکس
جمعی از هنرمندان جوان کشورمان روز گذشته با حضور در بیمارستان آتیه به عیادت رضا ایرانمنش بازیگر و جانباز کشورمان رفتند.

عیادت هنرمندان از رضا ایرانمنش +عکس