عکس: واکنش چکامه چمن ماه به ترور مدیر جم

عکس: واکنش چکامه چمن ماه به ترور مدیر جم
چکامه چمن ماه بازیگر ایرانی، که پیشتر با کشف حجاب به شبکه ماهواره ای جم پیوسته بود، در واکنش به ترور مدیر این شبکه اینستاگرام خود را به روز کرد.  وی در پست منتشر شده بدون هیچ توضیحی تنها به اشتراک گذاشتن یک قلب سیاه بسنده کرد.

عکس: واکنش چکامه چمن ماه به ترور مدیر جم