عکس: مسلمان شدن بانوی ایتالیایی در حرم مطهر رضوی

عکس: مسلمان شدن بانوی ایتالیایی در حرم مطهر رضوی
‘رکسانا النا نگرا’ بانوی ۳۸ ساله ایتالیایی با حضور در حرم مطهر رضوی با گفتن شهادتین مسلمان شده و مذهب شیعه را برای خود برگزید. بانوی روان شناس اهل کشور ایتالیا با حضور در مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی و گفتن شهادتین مسلمان شد و مذهب شیعه را…

عکس: مسلمان شدن بانوی ایتالیایی در حرم مطهر رضوی