عکس: طارمی در لباس سربازی

عکس: طارمی در لباس سربازی
خبرگزاری میزان، تصویری از مهدی طارمی در لباس سربازی منتشر کرده است.  

عکس: طارمی در لباس سربازی