عکس: سقوط چلچراغ در حرم حضرت معصومه

عکس: سقوط چلچراغ در حرم حضرت معصومه
پیش از ظهر امروز چلچراغ حرم حضرت معصومه(ع) هنگام غبارروبی سقوط کرد که خوشبختانه صدمات جانی نداشت.

عکس: سقوط چلچراغ در حرم حضرت معصومه