عکس: ساخت نخستین ورزشگاه چوبی جهان

عکس: ساخت نخستین ورزشگاه چوبی جهان
اولین ورزشگاه تمام چوبی جهان، سازگار با محیط زیست در انگلستان ساخته خواهد شد. به گزارش میزان ورزشگاه فارست، نخستین سازه در نوع خود بوده که تماما از چوب ساخته…

عکس: ساخت نخستین ورزشگاه چوبی جهان