عکس دیده نشده از دیدار مرکل و ترامپ!

عکس دیده نشده از دیدار مرکل و ترامپ!
سایت کگل کارتون زیر را در واکنش به دیدار پرحاشیه صدر اعظم المان با رئیس جمهور امریکا منتشر کرد.  

عکس دیده نشده از دیدار مرکل و ترامپ!