عکس: حمل گاو با پراید!

عکس: حمل گاو با پراید!
انتشار تصویری بسیار عجیب از حمل گاو توسط خودروی سواری پراید در شبکه های اجتماعی باعث تعجب بسیاری از کاربران شده است!

عکس: حمل گاو با پراید!