عکس: حاکم دبی و پسرش در حال صحرا گردی!

عکس: حاکم دبی و پسرش در حال صحرا گردی!
تصاویری از صحرا گردی حاکم دبی به همراه پسرش، در حالی که با حیوانات صحرایی در حال کلنجار رفتن هستند منتشر شده است! شیخ زاید آل مکتوم، حاکم دبی به همراه پسرش زاید بن محمد برای طبیعت گردی به صحرا رفتند. به گزارش روزنامه البیان امارات، شیخ زاید آل مکتوم،…

عکس: حاکم دبی و پسرش در حال صحرا گردی!