عکس جنجالی پادشاه مغرب و همسرش در سواحل میامی

عکس جنجالی پادشاه مغرب و همسرش در سواحل میامی
به تازگی تصاویری از پادشاه مغرب در شبکه های اجتماعی منشر شده است که وی و همسرش را در شرایطی نامناسب نشان می دهد. محمد ششم پادشاه کشور افریقایی مغرب که بیست و سومین پادشاه این کشور محسوب می شود، در حالی که خودش را “امیرالمؤمنین” می داند!، بارها به…

عکس جنجالی پادشاه مغرب و همسرش در سواحل میامی