عکس : تنها هتل کپری جهان در کرمان

عکس : تنها هتل کپری جهان در کرمان
نخستین هتل با استفاده از مصالح کپر به ظرفیت ۶۰ نفر در ۳۱ کپر،به سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان ، افتتاح شد. تصویر زیر تنها…

عکس : تنها هتل کپری جهان در کرمان