عکس: تلویزیون، مجرم شناخته شد!

عکس: تلویزیون، مجرم شناخته شد!
ستون طنز روزنامه شهروند امروز به استخدام های نجومی در شهرداری و اظهارات جواد لاریجانی درباره ربنای شجریان پرداخته است.

عکس: تلویزیون، مجرم شناخته شد!