عکس: اقدام بی سابقه نماینده زن در شورای شهر تهران!

عکس: اقدام بی سابقه نماینده زن در شورای شهر تهران!
الهام فخاری نماینده مردم تهران در شورای شهر با انتشار تصویری در اینستاگرام خود توجه به حقوق حیوانات را یادآور شد./ رکنا

عکس: اقدام بی سابقه نماینده زن در شورای شهر تهران!