عملیات مشترک طالبان و داعش برعلیه مردم

عملیات مشترک طالبان و داعش برعلیه مردم
تروریست های تکفیری داعش و طالبان برای اولین بار در افغانستان، عملیاتی مشترک را انجام داده و ۵۲ انسان بی گناه را به قتل رساندند. عملیات مشترک طالبان و داعش…

عملیات مشترک طالبان و داعش برعلیه مردم