علی کریمی در لیست تیم منتخب ۱۹سال اخیر بایرن مونیخ

علی کریمی در لیست تیم منتخب ۱۹سال اخیر بایرن مونیخ
علی کریمی بازیکن تکنیکی و موثر سال های پیش تیم ملی کشورمان ، در لیست ۱۱ نفره تیم منتخب بایرن مونیخ قرار گرفته است. علی کریمی ستاره ملی پوش سابق ایرانی بایرن مونیخ وشالکه ۰۴ در فهرست تیم منتخب نوزده سال اخیر بایرن مونیخ قرار گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛…

علی کریمی در لیست تیم منتخب ۱۹سال اخیر بایرن مونیخ